ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
Τμήμα Γ5
1o ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
Πρόγραμμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Μάθημα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά

ΜΟΚΑΛΗ

ΓΠ-Π-ΛΥΚ-Ιστορία

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά

ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή

ΜΠΑΛΩΤΗ