ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
Τμήμα B4
1o ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
Πρόγραμμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Μάθημα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΑΚΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία

ΒΑΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία

ΒΑΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΡΟΥΣΑΛΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φιλοσοφία

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά

ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ

ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά

ΤΖΕΝΤΕΜΗ

ΞΓ-ΛΥΚ-Γερμανικά

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΞΓ-ΛΥΚ-Γαλλικά

ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή

ΜΠΑΛΩΤΗ

ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΔΕΒΕΤΖΗ

ΠΡΣ-ΛΥΚ-Β-1-Λατινικά (ΠΡΣ)

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ