ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
Τμήμα Α3
1o ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
Πρόγραμμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Μάθημα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΛΙΑΡΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΓΠ-ΛΥΚ-Άλγεβρα

ΠΕΜΟΥΣΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Γεωμετρία

ΠΕΜΟΥΣΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Βιολογία

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική

ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Χημεία

ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Ιστορία

ΜΟΚΑΛΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Θρησκευτικά

ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ

ΞΓ-ΛΥΚ-Αγγλικά

ΜΟΚΑΛΗ

ΞΓ-ΛΥΚ-Γαλλικά

ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ

ΓΠ-ΛΥΚ-Φυσική Αγωγή

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΓΠ-ΛΥΚ-Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΡΟΥΣΑΛΗ