Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

(1 - user rating)
Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το ΦΕΚ σχετικά με τον Τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23


Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

(1 - user rating)
Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση τηγ εγκύκλιο για την Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το  ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

(1 - user rating)
Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το ΦΕΚ σχετικά με την "Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"


23-09-21 Τροποποιήσεις των ΥΑ, σχετικά με την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

(1 - user rating)

Α) Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) Υ.Α.. τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70),  και σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 • Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 • Το Τμήμα  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 • Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 • Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 • Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Οι ανωτέρω αλλαγές στην Ένταξη των Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2021 – 2022 (πανελλαδικές 2022).

Β) Επίσης σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.253/64585/Α5/3-6-2021  (ΦΕΚ 2473 Β’) υπουργική απόφαση  σύμφωνα με την οποία:

 • Για την εισαγωγή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν εγκαίρως  όλοι οι μαθητές του τρέχοντος σχολικού έτους.


Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(1 - user rating)

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το ΦΕΚ για την

"Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση."Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021

(1 - user rating)

 

 

  

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση ένα:  Σχέδιο μηχανογραφικού Δελτίου

Πρόγραμμα εξετάσεων , υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό» και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

(1 - user rating)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΟΥ

(1 - user rating)
Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση την ανακοίνωση για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

ΚΥΑ COVID ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(1 - user rating)

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το ΦΕΚ σχετικά με

 

COVID ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(1 - user rating)

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το έγγραφο σχετικά με τις διαδικασίες για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας

 

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021


Οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης της πανδημίας κατά την προσέλευση των υποψηφίων στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίες

(1 - user rating)

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση το έγγραφο σχετικά με 


Οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης της πανδημίας κατά την προσέλευση των υποψηφίων στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίες

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων

(1 - user rating)

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ

(1 - user rating)

Κατεβάστε από τις παρακάτω διευθύνσεις 

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Προθεσμίες για την εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ)


Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

(1 - user rating)

 

1ο ΓΕ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους των

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού πεδίου, δηλ. οι βαθμολογίες του και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού Μορίων των υποψηφίων προστίθεται στον αριθμό των μορίων που προκύπτουν από τη βαθμολογική επίδοση στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας ο αριθμός μορίων που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού/κών μαθήματος/των ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.

 • Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις χωρίς εξέταση σε Ειδικό Μάθημα, Πρακτικές δοκιμασίες:

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής - ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως Ποσοστό, από 80% έως 120% (ορίζει ένα συντελεστή επί) του Μέσου Όρου των Μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με Υ.Α. του Υ.Π. (Φ.251/53234/Α5/13-05-2021 Υ.Α., ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/15-5-2021

ü    π.χ. έστω η Μέση Επίδοση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι 12. Η Βάση εισαγωγής εξαρτάται από το Συντελεστή που έχει θέσει το Τμήμα. Εάν ο Συντελεστής είναι 100% η Βάση θα είναι 12, εάν είναι 80% η Βάση θα είναι 9,6 εάν είναι 110% η Βάση θα είναι 13,20.

Για την διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. συγκρίνεται η ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε. με τον Μέσο Όρο των Βαθμολογικών Επιδόσεων του υποψηφίου στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

 

 • Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με εξέταση σε Ειδικό/ά Μάθημα/τα ή Πρακτικές Δοκιμασίες:

Εξετάζεται:

 • πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος). Στην περίπτωση που απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει την Ε.Β.Ε. και των δύο Ειδικών Μαθημάτων.

     Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/53234/Α5/13-05-2021 Υ.Α., ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/15-5-2021, οι συντελεστές Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών έχουν ορισθεί από 0,70 έως 1,10.

     Για την δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα δεν απαιτείται πλέον η επιτυχής εξέταση των ειδικών μαθημάτων (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 20) αλλά μόνο η επίτευξη της Ε.Β.Ε. στο/α ειδικό/ά μάθημα/τα.

 • Κατόπιν εξετάζεται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Πληροφορίες και Ενδεικτικά Παραδείγματα (σελ.16) Υπολογισμού της Ε.Β.Ε. βρίσκονται στην με αριθμ. πρωτ. Φ.251/58003/Α5/24.05.2021 ¨ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ¨ εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

 

 

Από την Δ/νση του σχολείου

 

Κατεβάστε από την παρακάτω διεύθυνση τον αντίστοιχο ΦΕΚ


Ενημέρωση για τους Υποψήφιους των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(1 - user rating)

 

1ο ΓΕ.Λ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

Ενημέρωση για τους Υποψήφιους των

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μία φορά την εβδομάδα ως εξής: το πρώτο τεστ θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 10.06.2021 και το δεύτερο τεστ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.06.2021 (Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου ¨ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ¨, άρθρο 2 καθώς και στην εγκύκλιο ¨Οδηγίες για την Ασφαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων –Μέτρα προστασίας και self test).
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση κωδικών (taxisnet), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους τους υποψήφιους/ες επιλέγεται η κατηγορία ¨Σχολική Κάρτα για COVID-19¨. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν.
 • Κάθε ημέρα εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση από την οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

 • Δευτέρα 14.06.2021 και Τρίτη 22.06.2021 έως 07:30 πμ,
 • τις υπόλοιπες ημέρες έως 07:40 πμ
 • Στον αύλειο χώρο του σχολείου εισερχόμαστε από την μεγάλη είσοδο – στα όρια του 3ου Γυμνασίου. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις αναρτημένες σχετικά με τις αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις.
 • Στην αυλή του σχολείου υπάρχει γραμμοσκίαση (με τις ανάλογες αποστάσεις), όπου θα μπορούν να στέκονται οι Υποψήφιοι, έως ότου να εισέλθουν στο σχολείο και στις αίθουσες των εξετάσεων.
 • Μάσκες είναι υποχρεωτικές για μαθητές και Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης:

 

1.ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να φέρουν μαζί τους ΜΟΝΟ στυλό (μαύρο ή μπλε) ανεξίτηλης μελάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

2.Γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου. Καλό είναι να έχουν μαζί τους - χωρίς να είναι απαραίτητο - και άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).

3.Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών (κινητά τηλέφωνα, mp3, ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι, κ.τ.λ.) ακόμα και αν τα έχουν απενεργοποιήσει, διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις.

4.Κάθε υποψήφιος θα παραλάβει μόνο ένα τετράδιο και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση των 16 σελίδων που περιέχει.

 

Μετά την Διανομή των Τετραδίων:

 • Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακωμένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό φύλλων με αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 • Συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου.
 • Συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 • Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή των στοιχείων που έγραψε με αυτά του δελτίου εξεταζομένου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια και τα καλύπτουν με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.
 • Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιό τους (τύπους, σκιτσάκια, ζωγραφιές κλπ), το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.

 

 

Μετά την Διανομή των Θεμάτων οι Υποψήφιοι:

 • Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
 • Ελέγχουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέματα αντιστοιχούν σύμφωνα με το πρόγραμμα στο μάθημα της ημέρας, στην Ομάδα Προσανατολισμού τους, όταν πρόκειται για μάθημα ομάδας προσανατολισμού.
 • Διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν blanco για το σβήσιμο καθώς και διαφορετικού χρώματος στυλό στο γραπτό τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο την τελευταία σελίδα του τετραδίου και αν χρειάζεται την προτελευταία κλπ, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσουν, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.
 • Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή μετά την διανομή των θεμάτων.

 

Παράδοση Τετραδίων

 • Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές λένε στους εξεταζόμενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.
 • Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιμίων ελέγχουν τα ατομικά στοιχείων των μαθητών . Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους υποψήφιους Αισιοδοξία, Δύναμη, και

¨Καλή Επιτυχία¨

Από την Δ/νση του Σχολείου

Joomla templates by a4joomla